Foto van mij, 11 juni 2021
Michiel Eijkelkamp, oprichter en eigenaar van Natuur voor iedereen.

Over Natuur voor iedereen

De naam Natuur voor iedereen geeft de ambitie weer die ik met mijn bedrijf uit wil dragen: ”De natuur is er voor iedereen: voor jong en oud, voor natuurkenners en voor mensen die er minder van weten. En de natuur is er voor ons én voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit betekent dat wij nu van de natuur mogen genieten, maar tegelijk ook de taak hebben om de natuur te beschermen. De natuur is er voor iedereen, nu en in de toekomst.”
 
Het hierboven beschreven doel van mijn bedrijf komt terug in de aangeboden diensten. Natuur voor iedereen verzorgt natuurexcursies en natuuronderwijs om nu iedereen van de natuur te laten genieten. En Natuur voor iedereen draagt bij aan het behoud van de natuur voor de toekomst. Dit doet Natuur voor iedereen doormiddel van ecologisch onderzoek om kennis op te doen die bijdraagt aan natuurbescherming en door bewustzijn te creëren tijdens excursies en onderwijs.

Over Michiel Eijkelkamp

Van jongs af aan
Mijn naam is Michiel Eijkelkamp (24 jaar) en ik ben de oprichter en eigenaar van Natuur voor iedereen. Als klein jongetje was ik al geïnteresseerd in alles wat leefde. Toen ik een paar jaar oud was, ging ik op zoek naar kriebelbeestjes om in een potje te stoppen en goed te bekijken om ze daarna weer netjes vrij te laten. En ik genoot enorm van natuuractiviteiten, zoals waterbeestjes vangen en uilenballen uitpluizen. Ik leerde al jong hoe ik bepaalde soorten kon herkennen, zoals waterbeestjes die we vingen en vogels in onze tuin.
 
Natuurkennis
Mijn natuurkennis kreeg een boost toen ik in de zomervakantie na mijn eindexamen van de middelbare school een sponsoractie opzette, ”Vogels spotten voor het goede doel”. Mensen konden mij sponsoren per vogelsoort die ik spotte tussen bepaalde tijden. Met deze actie heb ik €406,40 opgehaald voor Vogelbescherming Nederland. Voorafgaand aan deze actie herkende ik al wel een aantal algemene vogelsoorten, maar een echte vogelaar ben ik geworden tijdens mijn voorbereiding op deze actie. Na deze actie ben ik vogels blijven spotten. In 2017 ben ik ook vogels gaan tellen als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en sinds 2020 heb ik een eigen broedvogelplot in het Bargerveen. Naast vogels, wat mijn specialisme is, ben ik ook gefascineerd door libellen, dagvlinders en hommels.
 
Studie
In 2019 heb ik aan de Rijksuniversiteit Groningen de studie Biologie met als specialisatie Ecologie & Evolutie afgerond. Daarna heb ik de onderzoeksmaster Ecology & Conservation (Ecologie en Natuurbehoud) gedaan. Tijdens mijn studie heb ik geleerd dat de natuur heel complex en mooi is, maar tegelijk ook kwetsbaar. Menselijk handelen kan tot ernstig natuurverlies leiden. Gelukkig is de natuur ook veerkrachtig als ze op een goede manier beschermd wordt.

Meer informatie over Michiel Eijkelkamp: linkedin.com/in/michiel-eijkelkamp

Scan_20220312
Michiel, als klein jongetje op zoek naar waterdiertjes.